De algemene voorwaarden door of vanwege de besloten vennootschap Diep Advocaten B.V. diensten worden verleend zijn hierna vermeld. U kunt ze downloaden en opslaan door middel van onderstaand pdf-bestand.